Equinor Reklame | Retorisk analyse

HM3 Langsvar retorikk

Innledning
I et samfunn hvor bærekraftig utvikling og miljø får stadig høyere prioritet, er det avgjørende for energiselskapene å delta i samfunnsutviklingen. Da Statoil i mai 2018 endret navn til Equinor, var målet deres å tilpasse seg den teknologiske utviklingen verden står ovenfor.

For et selskap som er sterkt forbundet med olje- og gassvirksomhet, vil det være strategisk å gjennomgå en identitetsreformasjon, for å tilpasse seg den økende miljøbevisstheten i samfunnet.

Ved årsskiftet publiserte Equinor en omfattende reklameannonse i Aftenpostens ukentlige blad, A-magasinet. Annonsen omhandlet de forskjellige fokusområdene til Equinor, og hvordan de skal håndtere fremtidens utfordringer. Hva er Equinors formål med reklameannonsen, og hvilke retoriske virkemidler har de benyttet?

Innhold
Hvordan renvaske gass- og oljevirksomhet?

Utdrag
I et samfunn hvor bærekraftig utvikling og miljø får stadig høyere prioritet, er det avgjørende for energiselskapene å delta i samfunnsutviklingen. Da Statoil i mai 2018 endret navn til Equinor, var målet deres å tilpasse seg den teknologiske utviklingen verden står ovenfor.

For et selskap som er sterkt forbundet med olje- og gassvirksomhet, vil det være strategisk å gjennomgå en identitetsreformasjon, for å tilpasse seg den økende miljøbevisstheten i samfunnet.

Ved årsskiftet publiserte Equinor en omfattende reklameannonse i Aftenpostens ukentlige blad, A-magasinet. Annonsen omhandlet de forskjellige fokusområdene til Equinor, og hvordan de skal håndtere fremtidens utfordringer. Hva er Equinors formål med reklameannonsen, og hvilke retoriske virkemidler har de benyttet?

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter