Innledning
Reklamen Det er her vi kommer fra er ikke åpenbart en reklame om melk, men heller det norske folk og nasjonens røtter.

Målet med denne reklamen er å vekke en følelse av nasjonalromantikk og sannsynligvis knytte denne følelsen til TINE sine produkter.

Reklamen viser nasjonalromantiske trekk gjennom både tekst og bilde. Norsk identitet kommer ofte fra å skille oss fra danskene, og det mest åpenbare skillet ligger i landskapet fylt med fjell, noe denne reklamen viser mye av.

De typisk norske fjellene er dominerende og mektige i filmen, og trekker med sitatet «en gang var det her ute alt skjedde, det var her konger falt og store avgjørelser ble tatt» linjer mellom vikingtiden og bøndene som er der nå.