Retorisk analyse av Røde Kors-reklame

Innledning
Røde Kors baserer seg på frivillige som vil hjelpe mennesker i nød, og er ledende i verden på dette. Hjelpeorganisasjonen tilbyr oss andre til å bli faddere for barn i krigsrammede land, ved å gi et fast bidrag hver måned.

Utdrag
Videre står det ”barn i krise trenger deg som fadder”, og vi forstår at vi kan gjøre noe annet enn å se barn lide på nyhetene.

Røde Kors fremstår som troverdige når de henviser til hva pengene vi kan gi faktisk går til, og støtter opp med informasjon om tilstanden til barn i ulike land. Argumentasjonen for å bli fadder er holdbar, som gir etos til organisasjonen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå