Notat ark Geografi prøve | 5 i karakter

Problemdefinisjon
Først generell informasjon:
GEOLOGI:
PROSESSER:
BERGARTER:
1/14 Du skal kunne si noe om geologisk tid:
1/14 kjenne til sentrale hendelser som er viktig i ett geologisk tidsperspektiv:
2/14 Du skal kunne forklare hvordan jordkloden er bygd opp, og kunne kjennetegne de ulike delene:
2/14 Jordskorpen:
2/14 Mantelen:
2/14 Kjernen:
2/14 Litosfære og astenosfære:
3/14 Du skal kunne forklare teorien om platedrift:
4/14 Du skal kunne navnet på ulike tektoniske plater og kunne si noe om hvordan de beveger seg i forhold til hverandre:
5/14 Du skal kunne gjøre rede for begrepene naturfenomener: jordskjelv, tsunami og vulkanisme:
Jordskjelv:
Tsunami:
Vulkanisme:
6/14 Du skal kunne forklare hva som skjer når havbunner og kontinentsplater beveger seg i forhold til hverandre:
7/14 Du må forklare hva ulike bergarter består av:
8/14 Du må kunne navnene på de hovedgruppene av bergarter (sedimentære, metafore og magmatiske) som står i lærer boka, og kunne forklare og kjennetegne de:
8/14 Du må kunne kjenne igjen bergarter når du får bilde av de:
Gjøre rede for hvordan jorda er oppbygd, hovedtypene av bergarter og hvordan de blir dannet:
Magmatiske bergarter:
Sedimentære bergarter:
Forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, og kjenne at typiske landformer i Norge:
Jordas indre krefter:
Jordas ytre krefter:
Typiske landformer i Norge:
Drøfte årsakene til naturkatastrofer og hva for virkninger de har hatt på samfunn som blir rammet:

Utdrag
Fjord og fjell, svaberg og sandstrender, langstrakte vidder og blåne over blåne. Dette er en vanlig måte å beskrive Norge på med utgangspunkt i kjente tema fra naturen.

Og for de som går mye turer vil stein, stein og atter stein også være en god beskrivelse. I Norge finner vi enorme stein-områder nesten over alt, og spesielt godt synlig på fjellet der vegetasjon ikke har fått dekket det til.

Men stein og grus finner vi i alle daler, langs kystlinjen og mange, lange, morene-rygger strekker seg som tydelige stein-rekker som synlige omriss etter siste istiders aktiviteter.

---

Platene deles inn i kontinentale plater og havbunnsplater avhengig av om de består hovedsakelig av kontinenter (landområde) eller havbunn.

De kontinentale platene er lette, tykke og gamle, opptil 4 milliarder år. Den vanligste kontinentale bergarten er granitt som hovedsakelig er bygd opp av lyse og lette mineraler.

Havbunnsplatene er tunge, tynne og – i et geologisk perspektiv – unge. Havbunnsplatene er yngre enn 150 millioner år. Havbunnsplatene består i all hovedsak av bergarten basalt som er bygd opp av mørke og tunge mineraler.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå