Problemdefinisjon
Først Generell Informasjon:
Geologi:
Prosesser:
Bergarter:
1/14 Du Skal Kunne Si Noe Om Geologisk Tid:
1/14 Kjenne Til Sentrale Hendelser Som Er Viktig I Ett Geologisk Tidsperspektiv:
2/14 Du Skal Kunne Forklare Hvordan Jordkloden Er Bygd Opp, Og Kunne Kjennetegne De Ulike Delene:
2/14 Jordskorpen:
2/14 Mantelen:
2/14 Kjernen:
2/14 Litosfære Og Astenosfære:
3/14 Du Skal Kunne Forklare Teorien Om Platedrift:
4/14 Du Skal Kunne Navnet På Ulike Tektoniske Plater Og Kunne Si Noe Om Hvordan De Beveger Seg I Forhold Til Hverandre:
5/14 Du Skal Kunne Gjøre Rede for Begrepene Naturfenomener: Jordskjelv, Tsunami Og Vulkanisme:
Jordskjelv:
Tsunami:
Vulkanisme:
6/14 Du Skal Kunne Forklare Hva Som Skjer Når Havbunner Og Kontinentsplater Beveger Seg I Forhold Til Hverandre:
7/14 Du Må Forklare Hva Ulike Bergarter Består Av:
8/14 Du Må Kunne Navnene På De Hovedgruppene Av Bergarter (Sedimentære, Metafore Og Magmatiske) Som Står I Lærer Boka, Og Kunne Forklare Og Kjennetegne De:
8/14 Du Må Kunne Kjenne Igjen Bergarter Når Du Får Bilde Av De:
Gjøre Rede for Hvordan Jorda Er Oppbygd, Hovedtypene Av Bergarter Og Hvordan De Blir Dannet:
Magmatiske Bergarter:
Sedimentære Bergarter:
Forklare Hvordan Indre Og Ytre Krefter Former Landskap, Og Kjenne at Typiske Landformer I Norge:
Jordas Indre Krefter:
Jordas Ytre Krefter:
Typiske Landformer I Norge:
Drøfte åRsakene Til Naturkatastrofer Og Hva for Virkninger De Har Hatt På Samfunn Som Blir Rammet:

Utdrag
Jordkloden består av en indre kjerne, en ytre kjerne, en nedre mantel og en øvre mantel. Ytterst er jordskorpa.

Jordskorpa er i konstant bevegelse, og for å forstå disse bevegelsene må vi ha litt kjennskap til hvordan jordkloden er bygd opp. + i den øvre mantelen og jordskorpa finner vi noe som heter astenosfæren og litosfæren.

Astenosfæren ligger rett under litosfæren og utgjør den myke delen av den øvre mantel. Litosfæren er det faste, ytterste laget på en steinete planet.

---

Fjord og fjell, svaberg og sandstrender, langstrakte vidder og blåne over blåne.

Dette er en vanlig måte å beskrive Norge på med utgangspunkt i kjente tema fra naturen.

Og for de som går mye turer vil stein, stein og atter stein også være en god beskrivelse.

I Norge finner vi enorme stein-områder nesten over alt, og spesielt godt synlig på fjellet der vegetasjon ikke har fått dekket det til.

Men stein og grus finner vi i alle daler, langs kystlinjen og mange, lange, morene-rygger strekker seg som tydelige stein-rekker som synlige omriss etter siste istiders aktiviteter.

---

Platene deles inn i kontinentale plater og havbunnsplater avhengig av om de består hovedsakelig av kontinenter (landområde) eller havbunn.

De kontinentale platene er lette, tykke og gamle, opptil 4 milliarder år.

Den vanligste kontinentale bergarten er granitt som hovedsakelig er bygd opp av lyse og lette mineraler.

Havbunnsplatene er tunge, tynne og – i et geologisk perspektiv – unge. Havbunnsplatene er yngre enn 150 millioner år.

Havbunnsplatene består i all hovedsak av bergarten basalt som er bygd opp av mørke og tunge mineraler.

7/14 Du må forklare hva ulike bergarter består av: