Prøve i vær og klima | Geografi

Innledning
Vær handler om det vi opplever på et bestemt tidspunkt av temperatur, vind, lufttrykk, skydekke, nedbør og luftfuktighet.

Klima handler om gjennomsnittsværet over lang tid, 30 årsperiode, og hvor store svingninger som finner sted.

Utdrag
Passatene: Rundt ekvator skjer verdens kraftigste oppvarming, og her er det alltid lavtrykk. Lufta som stiger, avkjøles og gir nedbør. Lufta synker ned igjen i et område om lag 30 breddegrader sør og nord for ekvator.

Her blir det relativt stabile høytrykk og mye sol og varme. Her finner man for eksempel Sahara ørkenen. Slike områder kalles subtropiske høytrykkssoner.

Fra subtropiske høytrykksoner blåses det vind langs jordoverflata til lavtrykksoner. Disse stabile vindene kalles passater. Disse passatene blåser ikke rett inn mot ekvator, men på skrå, på grunn av corioliseffekten.

Nord for ekvator bøyes vinden mot høyre, og kalles nordøstpassaten. Sør for ekvator bøyes vinden mot venstre, og kalles sørøstpassaten.

Vestavinder: Fra de subtropiske høytrykkene strømmer det luft mot høyere breddegrader. Jordrotasjonens avbøying gjør at disse vindene blåser østover og gir opphav for vestavindsbeltene omkring 30° til 60° nordlig og sørlig bredde.

På den sørlige halvkula er det ekstra kraftige vestavindsdrift, siden der blåser denne vinden uhindret av større landmasser. På den nordlige halvkula blir vestavinden påvirket av store kontinenter og fjellkjeder, som Rocky Mountains.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå