Vær og klima i Norge – mappeoppgave

Innledning
Kompetansemålene i denne oppgaven er å finne frem til og presentere geografisk informasjon ved å lese og vurdere tekst, bilde og statistiske fremstillinger fra digitale og andre kilder, i tillegg til å gjøre greie for forhold som bestemmer vær- og klimaforhold i Norge.

I denne teksten skal dette svares på med problemstillingen ‘’Hvordan kan en sammenligne vær og klima i Setesdalen og Jæren, med utdypning innen vind og nedbør.’’

For å kunne svare på denne problemstillingen må det først fremvises hva vær og klima er, og hvordan det blir påvirket av ulike faktorer, for så å se spesifikt på vind og nedbør.

Innholdsfortegnelse
Innledning
Hoveddel
Vær og klima – generelt
Kort om landskapet
Påvirkningsfaktorer for temperatur
Nedbør og vind
Mer fordypelse innen vind og skyer
Avslutning

Utdrag
Vind oppstår av trykkforskjeller i atmosfæren, som er luftlaget rundt jorda. Lokale forhold, som trær, knauser eller til og med hus har stor betydning for vindens oppførsel nær bakken.

Når vind møter fysiske hindringer dannes det mekanisk turbulens, altså en uro i luften bak disse fysiske hindringene. Det er derfor en kan se et flagg blåse en vei, men kjenne vinden komme fra en annen vei.

Bølgeskyer (lenticularis) forteller om bølgeforhold med sterk høydevind som uventet kan slå ned til bakken. De kommer med høydevind pga. hindringer underveis (setesdalplatået).

Som regel kommer de fra nord, øst eller sørøst her på Jæren. Luften består av konstante bølger i vinden, men skyene skapes bare på kondenseringspunktet, som resulterer i at det ser ut som bølger.

Når luftmasser med forskjellig temperatur møtes eller fortrenger hverandre får vi det vi kaller en front. Varmfronter beveger seg sent mens kaldfronter går veldig fort (opp mot 50-60 km/h).

Kaldfronter skyver seg under den varme luften og presser det opp og bort, mens varmfronter brer seg over den kalde luften og sakte men sikkert presser den ut. Dette ender ofte med nedbør i blandingssonen. Polarfronten er et godt eksempel på en front. Den danner skillet mellom kald luft fra de arktiske områder og varmere luft fra nærmere ekvator.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå