Klima | Oppgave

Innledning
Klima og miljø er en av de viktigste sakene i verden. Menneskene forurenser for mye som gjør at det blir klimaforandringer og forsaker ekstremvær og global oppvarming.

Du skal få vite om hvordan drivhuseffekten funker og hvordan den varmer jorda. Uten drivhuseffekten ville ikke planter og ville dyr overlevd på jorda.

Du skal også få vite hva konsekvensene av global oppvarming. Hva man kan gjøre som enkelt person og samfunnet kan gjøre for å forurense mindre.

Innholdsfortegnelse
Innledning:
Drivhuseffekten:
Ekstremvær:
Negative og positive koblinger:
Hvordan enkeltmennesker/samfunnet kan begrense klimakrisen:
Konklusjon:

Utdrag
Havis er hvit, og reflekterer solstråler til atmosfæren. Klimaendringer fører til at store mengder havis smelter.

Steder som før var dekket av reflekterende is blir omgjort til åpent hav, som absorberer mye mer sollys enn isen og siden havet tar opp solstråler blir havet enda varmere og da smelter enda mer havis.

Den økte varmeabsorberingen gjør at enda mer havis smelter. Dette er en positiv tilbakekopling. Temperaturøkningene fører til at is smelter, som gjør at temperaturen øker, og mer is forsvinner.

Siden hav isen smelter stiger havet. Folk so ligger i områder som ikke ligger høyere en 5 meter over havets overflate/lavtliggende øysamfunn er i fare for å miste hjemmene sine pga havstigningen, men de risikerer også å få salt vann fra havet trenger inn i grunnvannet og ødelegger drikkevann og jordbruk.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå