Innledning
Med vær mener vi det vi opplever av temperatur, skydekke, nedbør og vind på et bestemt tidspunkt, mens klima er det typiske værmønsteret eller gjennomsnittsværet.

Måler vi temperatur, skydekke, nedbør og vind over lengre tid, kan vi si noe om klimaet. Det er vanlig å bruke en tidsperiode på 30 år, en såkalt normalperiode, for å sammenligne.

Når vi skal avgjøre om vi er inne i en tid med klimaendringer, må vi bruke gjennomsnitt og variasjon for en lengre tidsperiode.

Utdrag
Vind oppstår fordi jordoverflata varmes opp ulikt. Vi skiller mellom global- og lokal vindsirkulasjon. Det er viktig for transporten av varme på jorda.

Vannet på jorda er i stadig bevegelse og går i et kretsløp. Fra jordoverflata fordamper det vann, og dette gir fuktighet eller vanndamp til lufta. Vi har tre typer nedbør, konvektiv nedbør, orografisk nedbør og frontnedbør.

Energien fra solinnstrålingene er den viktigste faktoren for klimaet på jorda. Mindre solinnstråling gir lavere temperatur.

Solinnstrålingen avtar fra ekvator og mot polene, og dermed synker temperaturen. Jo lenger nord vi kommer, desto mindre er solinnstrålingen, og desto lavere blir temperaturen.

Havstrømmene fra ekvator transporterer enorme mengder varme. Golfstrømmens transport av varme inn i Norskehavet er beregnet å tilsvare omtrent 50 ganger det samlede energiforbruket i verden.

En rekke forhold bidrar dermed til at klimaet på jorda varierer, og at et område får et spesielt klima.

Solinnstrålingen og breddegraden er avgjørende, men høyden over havet, beliggenhet i forhold til luftstrømmer, hav og havstrømmer, og dessuten fjellkjeder, er også viktig når vi skal forklare klimaet i verden eller i Norge.

Det meste av Norge ligger helt i nord i det vi kaller temperert klimasone. Nord for den tempererte klimasonen og i fjellet er det et
polart eller arktisk klima.

Vi kaller ressurser knyttet til plante- og dyrebestander for grønne ressurser