Landformer og ressurser i Norge | Oppgave | 6 i karakter

Innledning
De nedbrytende kreftene som virker på jordoverflata, kalles ytre krefter. Det er forvitring og erosjon.

Vi skiller mellom to typer forvitring: mekanisk og kjemisk forvitring. Forvitring er betegnelsen på at fast fjell eller stein smuldres opp.

Utdrag
Rennende vann produserer både erosjonsformer og avsetningsformer. For eksempel kan elva skjære seg ned og danne en canyon (en erosjonsform) ett sted og legge fra seg løsmasser og bygge opp et delta (en avsetningsform) et annet sted.

En isbre er en masse av is og snø som er i bevegelse. Bevegelsen av ismassen nedover i terrenget er årsak til at breen former landskapet, fordi bevegelsen gjør at undersiden av breen hele tiden knuser og river løs stykker av fjellet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå