Innledning
26. april dro klassen min ut på en ekskursjon i geografi. Vi skulle se på ulike landformer rundt omkring i Romerike. Landformene i det norske landskapet er dannet i jordas nytid og mellomtid.

Noen av landformene kan være over 100 millioner år gamle, som for eksempel viddeområdene i høyfjellet.

De ytre kreftene, som forvitring, elver og isbreer har vært virksomme gjennom hele jordas historie, og dette er noen av ”prosessene” som har skapt formelementene vi har sett på.

Turen startet i Vardeåsen, deretter Geo-parken etterfulgt av Bølerveien og Leira. Vi har ”reist gjennom historien” om isavsmeltingen etter siste istid på Romerike.

Innholdsfortegnelse
Vardeåsen
Geo-parken (Skedsmokorset)
Bølerveien (Ravinedal)
Leira

Utdrag
Etter vi hadde vært på Vardeåsen og geo-parken, tok vi turen til Bølerveien. Bølerveien er et ravinelandskap, som ble laget etter istiden.

Stedet er gammel havbunn, og det har vært en landheving. Leira som er på omradet har vært utsatt for erosjon av rennende vann.

Da vannet rant, hadde det med seg steiner, grus og sand, som slipte ned landskapet. Dette formet små og store v-daler. Før dette skjedde var ravinedalen flat.

Leira på området har veldig små partikler. Vannet går derfor ikke gjennom leira, og fortsetter å renne.

I noen tilfeller går vannet i gjennom, for eksempel hvis det regner mye, og dette kan føre til leirskred. En annen årsak til leirskred kan være graving på området.

Leirskred skjer oftest med kvikkleire. Det er mye salt i leira, siden den lå under den marine grensen.

Dette saltet binder mineralene sammen, og kan sammenliknes med et korthus. Kommer det mye vann, blir som sagt saltet borte, og leira blir brun.

Leira er vanligvis blå, men siden bonden snur på jorda når han dyrker ser man ikke dette. Et eksempel på et leirskred er 10.november 2016 da det var et stort leirskred i Sørum.

Tre menn som jobbet på stedet ble tatt av skredet, og bare en av dem ble funnet, død. Det var også et kvikkleireskred som lagde ravinedalen i Bølerveien.

Vi hadde også et forsøk i Bølerveien. Vi skulle se hvor lang tid det tok for vann og renne gjennom leire og sand. Det lå et papir i flaskeåpningen sånn at man kunne sile ut vannet.

Vi startet med sanden, og så at det bare tok noen sekunder før vannet rente gjennom. Vi gjorde det samme med leiren, men vannet la seg på toppen, og gikk ikke gjennom.