Geografirapport | Landformer

Innledning
26. april dro klassen min ut på en ekskursjon i geografi. Vi skulle se på ulike landformer rundt omkring i Romerike. Landformene i det norske landskapet er dannet i jordas nytid og mellomtid.

Noen av landformene kan være over 100 millioner år gamle, som for eksempel viddeområdene i høyfjellet.

De ytre kreftene, som forvitring, elver og isbreer har vært virksomme gjennom hele jordas historie, og dette er noen av ”prosessene” som har skapt formelementene vi har sett på. Turen startet i Vardeåsen, deretter Geo-parken etterfulgt av Bølerveien og Leira. Vi har ”reist gjennom historien” om isavsmeltingen etter siste istid på Romerike.

Innholdsfortegnelse
Vardeåsen
Geo-parken (Skedsmokorset)
Bølerveien (Ravinedal)
Leira

Utdrag
Elver produserer både avsetning- og erosjonsformer. Erosjonsformer er vanligere i høyere strøk, mens avsetningsformer i lavere. Elven leira transporterer løsmasser og avsetter dem i deltaet Øyeren.

De tyngste løsmassene blir ført som bunntransport langs bunnen. Bunntransporten ligger i elvebanker, og er lettest å få øye på når det er grunt. Derimot det fineste materialet holder seg svevende i vannet.

Områder der det er fare for flom bør det ikke bygges hus. Mange steder står det hus langs vann/elvekanten. Disse husene er i fare. Er flommen sterk kan vannet rive ned husene.

Er den mindre kan kjellere bli fylt med vann og gjenstander kan bli ødelagte. Mange hus som er i fare har flomsikring. Det kan for eksempel være steinfeller.

Husene ved Leira hadde for eksempel dette. Regner det mer enn 8% skrur flomalarmen seg på. Da har man tid til å forberede seg.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå