Kristning av Norge |Oppgave | 5 i karakter

Oppgavebeskrivelse
Jeg har valgt å snakke om innføring kristendommen til Norge. Fordi det vært et stort forvandling som skilte seg vesentlig fra religionen som var før. Og det var veldig viktig for Norge i mange områder.

Innledning
I starten av 1000-tallet skjedde det store forandringer i Norge, en åndelig forandring. Den var å kristne landet. Kristningen av landet var inspirasjon fra vikingferdene.

Det var en omfattende og omtenksom prosess hvor flere konger forsøkte, men ikke alle lyktes. Landet ble ikke kristnet før Olav Haraldssons død i år 1030 ved Stiklestad slaget.

Utdrag
Da han kom til Norge, var han døpt og hadde levd og vokset opp i det engelske samfunnet der de fleste var kristne.

Han tok med seg prester og biskoper hjem. Håkon som fikk navnet Håkon den gode hadde forsøkt veldig forsiktig å kristne Norge, men han lyktes ikke.

Fordi den hedenske tradisjoner med Odins troen står veldig sentral fremdeles i Norge. I tillegg var Olav Tryggvasson blant de kongene som forsøkte å innføre kristendommen i Norge, men han lyktes heller ikke.

Det var også på grunn av lite interesse og sterk motstand imot. Det var han som etablerte første kirke i Norge.

Noen år seinere i år 1020 gjorde konge Olav Haraldsson kristendommen til landets offisielle religion. Han var en korsfarer som prøvde å kristne Norge med sverd.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå