Oppgavebeskrivelse
Jeg har valgt å snakke om innføring kristendommen til Norge. Fordi det vært et stort forvandling som skilte seg vesentlig fra religionen som var før. Og det var veldig viktig for Norge i mange områder.

Innledning
I starten av 1000-tallet skjedde det store forandringer i Norge, en åndelig forandring. Den var å kristne landet. Kristningen av landet var inspirasjon fra vikingferdene.

Det var en omfattende og omtenksom prosess hvor flere konger forsøkte, men ikke alle lyktes. Landet ble ikke kristnet før Olav Haraldssons død i år 1030 ved Stiklestad slaget.

Utdrag
Da han kom til Norge, var han døpt og hadde levd og vokset opp i det engelske samfunnet der de fleste var kristne.

Han tok med seg prester og biskoper hjem. Håkon som fikk navnet Håkon den gode hadde forsøkt veldig forsiktig å kristne Norge, men han lyktes ikke.

Fordi den hedenske tradisjoner med Odins troen står veldig sentral fremdeles i Norge. I tillegg var Olav Tryggvasson blant de kongene som forsøkte å innføre kristendommen i Norge, men han lyktes heller ikke.

Det var også på grunn av lite interesse og sterk motstand imot. Det var han som etablerte første kirke i Norge.

Noen år seinere i år 1020 gjorde konge Olav Haraldsson kristendommen til landets offisielle religion. Han var en korsfarer som prøvde å kristne Norge med sverd.

Han i motsetning til de andre kongene overbeviste folket om kristendommens fortreffelighet gjennom å vise at den nye guden var mektigere enn de norrøne gudene.

Han truet folk som ikke ville omvende seg med straff, F.eks. helvetet etter døden. Olav Haraldsson ble drept på Stiklestad ti år senere.

Han hadde gjort helgen raskt etter slaget, og fikk til navnet den hellige. Det spredte mange myter og fortellinger om helbredelser ved kontakt med liket hans.

Dette var med på å overbevise norske folk om kristendommen er en rette vei. Men heller ikke alle folk kalte seg kristne.

Det var stort sett folk fra eliten som ble kristne først, mens bøndene ble kristne overtid og under brutal tvang.

De som nektet, risikert å miste eiendommene sine og bli drept eller jaget fra landet.