Dialekter i Norge | Oppgave

Innledning
Hvis du spaserer deg en tur rundt i Norge, merker du fort at språket forandrer tone, ord og hastighet, og er dermed blir mer ulikt dess lenger ned eller opp en kommer i landet.

Da er det rart å tenke på at det faktisk er et og samme språk. I hver by finner du en ny dialekt, en ny tone og nye ord. Hvordan er dette mulig? For å forstå sammenhengen må vi se på hva som gjør at talespråket vårt skiller seg ut og har blitt til flere dialekter.

I denne teksten vil jeg ta for meg sosiolekter, geolekter, multietnolekter og litt om opprinnelsen av vårt talespråk.

Utdrag
Språket har utviklet seg til forskjellige dialekter grunnet avstands-forskjeller. Den norske siden «Nasjonal Digital Læringsarena», tar for seg dialekt oppstandelsen og fordyper seg mer innenfor de norske dialektene.

Det er nemlig de geografiske forholdene - høye fjell og lange fjorder – som er opphavet til dialektene og har gjort slik at vi har flere forskjellige dialekter. Hvordan?

Fjellene og fjordene har nemlig vært et skille og har holdt menneske uten kontakt med hverandre slik det ble skapt dialektgrenser i landet. Det var de avstengte bygdesamfunnene derimot som holdt språkforholdene mer eller mindre stabile.

Setesdal er et godt eksempel på dette og er en plass hvor dialekten har holdt seg uendret hele veien, grunnet lite kontakt med de andre dialektene, eller mennesker utenfor Setesdal før i tiden.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå