Innledning
Hva er en ressurs? Ordet ressurs kommer fra fransk opprinnelse, og betyr hjelpemiddel.

En ressurs defineres som noe mennesker har nytte av og som kan tilfredsstille behov. Ressurser kan være naturressurser og kulturressurser.

Kort fortalt er en naturressurs en forekomst i naturen som er til nytte for mennesker som materiellressurs eller energiressurs.

Kulturressurser er knyttet til menneskene selv og det menneskene har skapt.

Innholdsfortegnelse
-Presentasjon av oppgave
-Hva er en ressurs?
-Næringsstruktur
-Ressursutnyttelse i Norge
-Bærekraftig ressursutnyttelse
-Kilder

Utdrag
I mange hundre år har Norge vært rik på naturressurser. Disse naturressursene har i stor grad bidratt til sysselsetting og økonomisk vekst, og jeg har valgt å fokusere på naturressurser som jord, skog, fisk og petroleum.

Jordbruk er en primærnæring som har siden 1950 opplevd en sterk nedgang i sysselsetting som har ført til færre, men større gårder i mer sentrale strøk, og en økning i produksjon av varer.

Før var mer enn halvparten av yrkesbefolkningen bønder, men i dag har mesteparten deltidsjobber innen servicenæringene.

Jordbruket har dermed mindre betydning for økonomi og arbeidsplasser enn tidligere.

I dag blir mesteparten av maten vi spiser bearbeidet i ulike virksomheter innen sekundærnæringer.

(Skogbruk er en næring som i lang tid har gitt fyringsved, byggemateriale osv.

Det har vært og er en ressurs som vi ikke kunne klart oss uten, men gjennom årene opplevd en modernisering som andre primæringer.

Skogbruk har i tillegg vært en stor leverandør som har hatt en stor betydning for arbeidsplasser og bosetting i Norge.)

Norge er en av de store fiskerinasjonene, der fisk er en av landets viktigste eksportnæringer.

Fisk er en ressurs som har vært en forutsetning for bosettingen langs norskekysten.

Nordsjøen, deler av Norskehavet og Barentshavet har næringsrike forhold hvor Norge har dermed fått tilgang til noen av de mest produktive fiskefeltene i verden.