Innholdsfortegnelse
1. RØROS – gruvevirksomhet var den tidligste industrialiseringen i Norge. Røros er et tettsted som har vokst fram rundt gruvene.
a.Finn et kart og marker hvor Røros ligger.
b. Røros er et gammelt gruvesamfunn. Finn ut hva de fant i fjellet på Røros, når gruvedriften startet og når driften stanset.
c. Hvilke(n) lokaliseringsfaktor (les teori s. 159-160) er avgjørende for plasseringa av gruvevirksomheten på Røros?
d. Les denne artikkelen: http://www.bergstaden.org/no/bergstaden/bergstaden-roros/menneskene-og-kobberverket Finn ut hvor mange som bodde på Røros før gruvedrifta startet og hvordan bosettingen utviklet seg de første 200 årene etter etableringen av gruvene. Vurder betydningen av gruvene for utviklingen av Røros som tettsted.
- e. Bruk https://roroshagen.no/wp-content/uploads/2017/01/Folketall_2016_samlet.pdf og finn ut hvordan utvikling i folketall er på
- i. Røros
- ii. I nabokommunene Rendalen, Holtålen
- f. Vurder hvilke faktorer som gjør at regionsenteret Røros har en større befolkning, mens nabokommunen Rendalen opplever befolkningsnedgang og Holtålen en svak befolkningsvekst (les teori s. 161).
g. Røros er på UNESCOs liste over verdens kulturminnearv. Gå inn på http://www.norgesverdensarv.no/bergstaden-roeros.134752.no.html og finn ut hvorfor Røros står på denne lista.

2. SUNNDALSØRA – vannkraft har betydd mye for industriutvikling i Norge. Også i Midt-Norge.
a. Finn et kart og marker hvor Sunndalsøra ligger.
b. Se på bildene. Bildet i sort/hvitt viser Sunndalsøra før 1950, mens fargebildet viser samme område i dag.
- i. Hvorfor er dette området godt egnet for å utnytte vannkraft?
- ii. Hvilke lokaliseringsfaktorer var avgjørende for å etablere aluminiumsverk på Sunndalsøra? (les s.160 i boka)
- iii. Hydro-aluminium etablerte seg på Sunndalsøra i 1954. Studer landskapet på bildet i sort/hvitt. Hva tror dere folk i Sunndalen levde av før aluminiumsverket ble etablert og hvordan var bosettingsmønsteret da?
c. Gå inn på dette nettstedet: https://www.sunndal.kommune.no/toppmeny/topp-og-bunnmenyartikler/statistikk.4373.aspx Finn ut hvordan utviklingen av folketall har vært i Sunndalen.
d. Hvilken betydning har etableringen av aluminiumsverket hatt for folketallet og utvikling av tettstedet?
e. Aluminiumsverket i Sunndalen er en hjørnesteinsbedrift. Les s. 160 i boka og finn ut hva en hjørnesteinsbedrift er.
f. Ensidige industristeder kan være sårbare. Hvorfor?

Utdrag
Ifølge sogneprest Peter Abildgaard ble det fortalt at rundt starten av Røros Kobberverk, var det bare en «håndfull av famillier».

Mens i boken «Bergstaden Røros» forteller Sverre Ødegaard at befolkningen i Røros, før etableringen av Røros Kobberverk, besto av fire-fem familier som tilsvarte 15 personer.

Etter utbyggingen av den første smeltehytta i 1646 vokste folketallet.

Man antar at befolkningstallet vokste til flere hundre mennesker fordi i 1650 ble det bygd en kirke som hadde plass til flere hundre mennesker.

I 1744 holde sogneprest Abildgaard en tale hvor han fortalte at det var over 2000 mennesker i menigheten. Dette var 100 år etter etablering av gruvene.

Litt under 200 år etter etableringen av gruvene var det rundt 3000 personer fordelt på 77 gårder på Røros, det vil si rundt 231000 mennesker på Røros.

---

At aluminiumsverket var i nærheten av et vannfall er en lokaliseringsfaktor som var avgjørende for å etablere et aluminiumsverk, som på Sunndalsøra for eksempel.

Det er en kraftkrevende industri som utnyttet vannfallene.