Klima og grønne ressurser | Oppgave | 6 i karakter

Innledning
Med vær mener vi det vi opplever av temperatur, skydekke, nedbør og vind på et bestemt tidspunkt, mens klima er det typiske værmønsteret eller gjennomsnittsværet.

Måler vi temperatur, skydekke, nedbør og vind over lengre tid, kan vi si noe om klimaet. Det er vanlig å bruke en tidsperiode på 30 år, en såkalt normalperiode, for å sammenligne.

Utdrag
Klimaet styres av solinnstrålingen og et komplekst klimasystem, bygd opp av atmosfæren, havet, landområdene, snø og is, og biosfæren (alt det levende).

Atmosfæren er det luftrommet som omgir jordkloden. Været dannes i de nederste 10-12 km. av atmosfæren, i det sjiktet som kalles troposfæren, men drivkraften bak værprosessene er energien fra sola.

Det er flere forhold i klimasystemet som bestemmer temperaturen på jorda, blant annet er innholdet av gasser i atmosfæren viktig.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå