Innholdsfortegnelse
Poetisk Realisme 1850-1860
Realisme 1870-1890
Naturalisme 1885-1895
Nyromantikk Og Tidlig Modernisme 1890-1905

Utdrag
Nyromantikk Og Tidlig Modernisme 1890-1905:

Psykologi
Sjelens lengsel
«Det ubevisste sjeleliv»
Brøkfølelser – sanseimpulser

Det irrasjonelle
Subjektet
Fremmedgjøring
Naturstemning
Ensomhet
Angst
Mystikk

Språklig musikalitet, friere vers

Dikt, Roman serier
Knut Hamsund:
«Sult» utdrag av Roman
Sigbjørn Obstfelder:
«Jeg ser»
Vilhelm Krag:
“Fandango”