Innholdsfortegnelse
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Utdrag
1939:
DatoSorter HendelseSorter:

1. september Tyskland angriper Polen

3. september Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig

17. september Russerne rykker inn i det østlige Polen

27. september Warszawa kapitulerer

30. november Sovjetunionen angriper Finland

---

7. juni Haakon 7 og den norske regjeringen forlater Norge

10. juni Italia erklærer Frankrike og Storbritannia krig

14. juni Paris faller

17. juni Marskalk Pétain danner regjering; Frankrike ber om våpenhvile (avtale 22/6)

28. juni Sovjetunionen besetter Bessarabia og Nord-Bukovina

10. august– 17. september Slaget om Storbritannia; britene slår tilbake tyske luftangrep

27. september Tremaktspakt mellom Italia, Japan og Tyskland (som senere tiltres av Bulgaria, Romania, Slovakia og Ungarn)

28. oktober Italia angriper Hellas

12. november Italienske flåteenheter ødelegges av britene i Taranto

Desember De italienske besittelsene i Øst-Afrika erobres av imperietropper. Italienerne slås tilbake i Nord-Afrika

---

DatoSorter HendelseSorter
2. mars Tyske tropper i Bulgaria

11. mars I USA vedtas låne- og leieloven til støtte for de alliertes krigføring

DatoSorter HendelseSorter
28. mars Britene slår den italienske flåten ved Kapp Matapan

6. april Tyskland angriper Jugoslavia og Hellas

11. april Ungarn går med i angrepet på Jugoslavia

13. april Tysk-italiensk angrep på Egypt. Nøytraliseringsavtale mellom Japan og Sovjetunionen

27. april Tyskerne erobrer Athen

22. juni Tyskland angriper Sovjetunionen. Italia og Romania inn i krigen på aksemaktenes side

25. juni Finland i krig med Sovjetunionen

12. august Atlanterhavserklæringen

7. desember Japan angriper Pearl Harbor; Japan og USA i krig

11. desember
Tyskland og Italia erklærer USA krig. Hitler overtar overkommandoen over den tyske hæren

25. desember Japanerne erobrer Hong Kong