Detaljert tidslinje over romantikken

Innholdsfortegnelse
Historisk bakgrunn
Som periode
Natur og ånd, originalitet og lengsel
Norsk litteratur 1800-1850
Vår første romantiker; Maurits Hansen

Utdrag
Norge får en egen nasjonallitteratur. Samtidig lar de norske forfatterne seg inspirere av internasjonale trender, og særlig folkediktningen er internasjonalt stoff. Litteraturen blir fortsatt skrevet på dansk. Av de første romantiske forfatterne er Maurits Hansen mest kjent.

Likevel er det Wergeland og Welhaven som har beholdt en litteraturhistorisk posisjon utover tiden de virket i. De skrev i 1830-årene, det tiåret da romantikken i alt sitt mangfold definitivt bryter gjennom i norsk diktning.

Vår første romantiker; Maurits Hansen: Han er blitt kalt den første store fortelleren i norsk litteratur. Han skrev romantiske bondefortellinger, som Luren, og trolig verdens første detektivroman, Mordet paa Maskinbygger Roolfsen, i tillegg til noveller og lærebøker.

Hansen hadde mange lesere i samtiden og har også inspirert senere forfattere som Camilla Collett og Henrik Ibsen.

I Hansens bøker oppklares gåter i nåtiden gjennom å avdekke hendelser som har skjedd på et tidligere tidspunkt. Dette er typisk for krimsjangeren, men ligner også Ibsens retrospektive teknikk (tilbakeskuende fortellermåte, det som skjer i nåtid forklares med hendelser i fortiden).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå