Første verdenskrig – Blodbadet i Europa s.7 – 39

Innholdsfortegnelse
- Kunne beskrive og vise forståelse for årsakene til krigen
- Fortelle om alliansene; hvem, hva, når
- Greie ut om gangen i krigen:
- Schlieffenplanen-
- Skyttergravskrigen
- Slaget ved Somme
- Ubåtkrigen
- Vendepunktet i 1917: USA/Russland
- Nevne og fortelle om nye våpen som ble tatt i bruk
- Kunne fortelle kort om bakgrunnen og konsekvensene til Den russiske revolusjonen
- Vise forståelse for å reflektere rundt konsekvensene av krigen

Utdrag
- Kunne beskrive og vise forståelse for årsakene til krigen:

Det er to hoved årsaker til første verdenskrig. Man kan kalle den ene for den utløsende faktoren. Den utløsende faktoren skjedde i hovedstaten i Sarajevo i 28.06.2020.

I Sarajevo skjøt en student som het Gavrilo Prinsipp kronprinsparet fordi det hadde blitt veldig mye uro i Bosnia og økende nasjonalisme.

Kronprinsparet skulle til hovedstaten i Bosnia som var Sarajevo for å prøve å dempe uroen.

De kjørte i en fin åpen bil langs hovedgaten. Det de ikke visste var at en 19 år gammel student som var med i "sorte hånd" som var en serbisk nasjonalistisk gruppe, skulle skyte dem begge og drepe dem.

Mordet var protest mot okkupasjon. Kronprins prinsessen var også gravid. Det kunne blitt unngått vis bilen hadde kjørt en annen vei.

Den grunnleggende faktoren var imperialisme, nasjonalisme, allianser og militær opprustning. Imperialisme er en politikk når et land tar over et annet land.

Før første verdenskrig var det mye imperialisme. Når de tokk over andre ressurs rike land, ble demmes land rikere og mektigere.

Nasjonalisme er at du er så glad i landet ditt at du vil gjøre alt for landet ditt. Militærene vokste, og det skapte uro i Europa. Mye allianser som også skapte uro.

---

- Fortelle om alliansene; hvem, hva, når:

I 1882 dannet Tyskland, Italia og Østerike-Ungarn trippelalliansen.

De andre landene følte seg truet så i 1894 startet Frankrike og Russland et samarbeid mot trippelalliansen.

Senere kom også Storbritannia med, og i 1907 dannet disse tre landene trippelententen.

Trippelalliansen/sentralmakten (1882) Tyskland, Italia og Østerrike-Ungarn.

Trippelententen/ententemaktene (1907) Frankrike, Russland og Storbritannia

Da krigen kom i 1914 utgjorde de to alliansene hver sin side i konflikten, og flere land ble med i dem.