Rettslære tentamen VG3 VÅR 2016 – Romana 3SSA

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1A
Parter i denne saken er Guru Ås og Per Larsen.

Oppgave 1B
Parter i denne saken er Stordalen rehabiliteringssenter og Per Larsen.

Oppgave 2
Parter i denne saken er Bjarte Fjell og Lise Dal, og Lise Dal og Leif Olsen.

Oppgave 3A
Partene i denne saken er Robert Lande og Digismart AS.

Oppgave 3B
Partene i saken er Robert Lande og Digismart AS

Oppgave 3C
Partene i denne saken er Robert Lande og Digismart AS.

Utdrag
Parter i denne saken er Guru Ås og Per Larsen.
Rettsspørsmålet er hvorvidt det ligger ansvarsgrunnlag for Guru Ås for skadene som er påført på bilen til Per Larsen.

Når vi skal svare på om det foreligger ansvarsgrunnlag hos Guru Ås, skal vi bruke subjektivt-ulovfestet ansvarsgrunnlag, og dette fordi Guru er over 18 år og ansvarsgrunnlaget hennes stiftes derfor ikke i Skadeerstatningsloven av 13. juni 1969.

Ulovfestet ansvarsgrunnlag er enten forsettlig eller uaktsom. Med forsett mener vi at en handling er gjort med vilje, og med uaktsomhet menes det en handling gjort med uforsiktighet. Vi må først fastslå om det foreligger forsett eller uaktsomhet.

Guru Ås har ikke gjort skadene på bilen til Per Larsen med forsett, for det er klart at hun ikke med vilje ønsket å fylle på bensin i dieselbilen hans og ødelegge motoren. I tillegg var hun bare hyggelig og grei at hun tok med Per ut på tur, og hadde ingen onde planer om å ødelegge hans eiendeler da de tro. Det fastlås derfor at Guru Ås har handlet med uaktsomhet.

I aktsomhetsvurderingen må vi ha med momenter, slik som; livsområde, skaderisiko, normer/regler for oppførsel og handlingsalternativer. Innenfor momentet om livsområde skal det drøftes om hva som er normal atferd for personens jevnaldrende.

Det er veldig normalt for 22 åringer å fylle på tanka, og derfor er det egentlig normal atferd at Guru fyller på tanken til Per, men det er ikke særlig normalt at en 22-åring, som har førerkortet, men aldri har fylt på tanken til Per, plutselig skulle finne på å gjøre det uten god nok tilsyn.

Det er rart at en som har førerkort ikke vet at det er forskjell på drivstoffer, og at hun glemmer å spørre om hvorvidt det er diesel eller bensin som skal fylles på.

Vi kan også beskylde Per for å ikke ha informert Guru om at bilen er en dieselbil og for at han forstyrret henne ved å snakke under påfyllingen, men ettersom han har hatt en bilulykke, er det rimelig å tro at kanskje hans hukommelse er blitt dårligere. Guru burde tatt hensyn til dette, og i tillegg er det heller ikke slik at det er ekstraordinært å ha en dieselbil.

Dieselbiler er like vanlige som bensinbiler, så hvorfor skulle Guru automatisk tro at Per sin bil var bensindrevet? Jeg mener at Guru ikke har handlet slik som hennes jevnaldrende eller som de på hennes alder utvikling, for det er ytterlig sjeldent at vi hører om en 22-åring som fyller på feil drivstoff, selv om dette også kan forekomme i enkelte tilfeller.

Neste aktsomhetsmoment er normer/regler for normal oppførsel. Når en syk pasient pent ber deg om å ta ham med på en kjøretur, er det bare hyggelig å ta ham med på kjøretur.

Så langt har Guru oppført seg normalt, men når hun begynner å fylle på en tanke uten gode nok opplysninger om bilen, og uten å se drivstofflokket nøye nok, da blir oppførselen fort unormal.

Det er tåpelig å ikke vite forskjellen på diesel og bensin, spesielt om du selv har førerkort og da sannsynligvis også på trafikkskolen har lært deg forskjellen mellom de to drivstoffene. Å fylle på tanke er en så essensiell del av livet til en sjåfør, at man ikke kan glemme seg bort bare fordi det er en annen persons bil du skal påfylle.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå