Innholdsfortegnelse
- Næringsmiddel og næringsstoff
- Litt organisk kjemi med fakta om grunnstoffet karbon, hvorfor det kan binde seg så lett til andre grunnstoffer, hydrokarboner, alkoholer og organiske syrer
- Kunne de 6 næringsstoffene og hvilken funksjon de har i kroppen (energikilde, byggestein, hjelpestoff etc)
- Hvilke grunnstoffer de består av
- hvor de produseres (fotosyntesen) og i hvilke matvarer de finnes
- Celleånding og glykogen

- kjemiske formler og strukturformler for monosakkarider, disakkarider og polysakkarider, samt eksempler på disse (glukose, fruktose, maltose, sukrose etc) monosakkarid-
- Disakkarid-
- Polysakkarid –
- Påvisning med Fehlings test og jodtest

• Fett.
- Hvilke grunnstoffer de består av
- Hvorfor er fett viktig for kroppen
- Kjemisk oppbygning med fettsyrer og glyserol
- Mettet, umettet og flerumettet fett
- Mettet-
- Umettet-
- Essensielle fettsyrer
- Cis- og transfett
- Frakting av fett (kolesterol) og kostholdsrelaterte sykdom
- Påvisning med brom

• Proteiner.
- Hvilke grunnstoffer de består av
- Hvorfor er proteiner viktig for kroppen
- Kjemisk oppbygning av aminosyrer og protein(kjede av aminosyrer)
- Egenskaper ved proteiner (denaturering, temp etc)
- Essensielle aminosyrer
- Påvisning med biurets test

• Vitaminer.
- Vannløslige og fettløslige
- Hvorfor er vitaminer viktig for kroppen (eksempler)
- I hvilke matvarer finnes vitaminer
- Fakta om vitaminer (oppdagelse, egenskaper etc)

• Mineraler.
- Hvilke grunnstoffer som danner salter (se s. 84)
- Saltformler og ioner
- Hvorfor er mineraler viktig for kroppen (eksempler)
- Sporstoffer

• Vann.
- Hvorfor er vann så viktig for kroppen (løsemiddel, transportmiddel, kjølemiddel, væskebalanse)
- Kjemisk oppbygning av vann (polart molekyl), hydrogenbindinger mellom molekylene

Utdrag
Karbon er et grunnstoff, , der alle atomene har like mange protoner i kjernen. Man finner karbon i gruppe 14, og periode 2 i periodesystemet. Det har atomnummer 6, som vil si at det er 6 protoner i kjernen.

I tillegg til protoner har karbon 6 nøytroner i atomkjernen. Karbonatomet ønsker og ha 8 elektroner i det ytterste skallet, pga.

Atomer blir spesielt stabile når de får 8 elektroner i det ytterste skallet. Elektronene som mangler kan karbonatomet få ved en elektronparbinding.

Sider karbonatomer kan binde seg til andre atomtyper og til hverandre i kjeder og ringer, finnes det mange organiske stoffer. Hydrokarboner-(H og C) Alkoholer(-OH) Organiske syrer(-COOH)