Stamceller er løsningen for framtiden | Naturfag

Innledning
Tusen av celler i kroppen vår dør hvert sekund. I en frisk kropp reproduseres disse cellene, og dette er mulig på grunn av stamcellene. Stamcellene er opphavet til spesialiserte kroppsceller, som muskel-og hudceller, og er ansvarlige for reparasjon av skader og vedlikehold av vev i kroppen vår.

Forskere drar nytte av disse egenskapene når de prøver å utvikle nye behandlingsformer for ulike sykdommer. Stamcelleforskning er en omdiskutert sak, ettersom en del forskere bruker stamceller fra befruktede egg som teoretisk sett kunne ha blitt til barn (Bioteknologirådet, 2014). I denne oppgaven skal jeg ta for meg noen av argumentene for og mot stamcelleforskning.

Utdrag
Forskning på stamceller fra befruktede egg vil kunne gi viktige bidrag innefor flere medisinske områder, og i utviklingen av bedre behandlingsformer imot uhelbredelige sykdommer. Med hjelp av forskning på stamceller kan uhelbredelige sykdommer som kreft, kureres og ikke bare behandles.

I mange av tilfellene når kreftsvulster behandles med legemidler og stråling, vil kreften oppstå på nytt etter en stund. Dette skyldes kreftstamcellene som overlever og sørger for at kreften kommer tilbake.

Det er derfor viktig å forstå hvordan disse cellene fungerer, for at det skal være mulig å destruere stamcellene som gir grunnlaget for kreft. Legemidlene som lages i dag, testes på dyr før de prøves ut på mennesker.

Bruk av stamceller kan bidra til en redusering i bruken av dyr, når det testes ut legemidler som kan ha alvorlige bivirkninger på dyr og mennesker (Bioteknologirådet, 2014). Motstandere sier imidlertid at menneskelige organismer kan lett bli sett på som forbruksvarer, og at et mennekeliv kan ikke bli et middel for andre menneskeliv.

Det er også viktig å nevne at ekpertene synes at det er nødvendig å forske på embryonale stamceller, for å ta nytte av det i forskningen på adulte stamceller. Andre forskere mener at det finnes statistikker som viser til at forskning på adulte stamceller har gitt mye bedre resultater (Grønli, 2002).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå