Innholdsfortegnelse
Del A: Kortsvarsoppgave
Soga om Gisle Sursson

Del B: Langsvarsoppgave
Å stå barnebrud i Norge

Utdrag
Den sammensatte teksten «Barnebrud» er utarbeidet av bistandsorganisasjonen Plan Norge.

Teksten er de tre første sidene i et kampanjemagasin sendt ut til organisasjonens medlemmer. Sidene var også vedlegg i Dagbladet i september 2014.

Magasinet ønsker å sette lys på de barna som står brud hver dag og ønsker å oppfordre alle til å gjøre noe med det.

Teksten Barnebrud er en sammensatt tekst. Den består av tre ulike sider, hvor alle består av både tekst og bilder.

Den første siden er forsidebildet til magasinet. Den består av et bilde av ei ung, lys brud sentrert i midten.

Over henne lyser overskriften barnebrud tydelig opp, slik at man lett skjønner hva teksten skal handle om.

Rundt barnebruden finner man små bolker med tekst som presenterer innholdet i magasinet.

Detter er for å koble sammen mot og guide oss videre til resten av sidene.

Neste side består av en rosa bakgrunn, to champagneglass og en stor bryllupskake foran i venstre hjørnet.

På toppen av kaken finner man to figurer som skal illustrere barnebryllup, en mann og et barn.

Blikkfanget i bildet er teksten «Hver dag står 39 000 jenter barnebrud» Dette er for å fange leserens oppmerksomhet, slik at den vil lese videre.

Under overskriften kan man lese en informativ tekst om hva barnebrudene blir utsatt for.

Nederst i teksten finner man en oppfordring til leseren om å bli fadder og informasjonen om hvordan å bli det.

Øverst i høyre hjørne kan man finne plan sin logo. Med disse elementene sammen får man et helhetlig bilde av hva som er galt og hva som kan gjøres.

På den siste siden er blikkfanget overskriften «Husker du hva du drømte om som 12-åring?» Under dette finner man en tekst skrevet av Plan Norges generalsekretær.

Teksten tar opp det meste av siden. Den informerer om barneekteskap og fokuserer på hvordan det ville vært om en norsk 12-åring skulle blitt giftet bort til en 37 år gammel mann i dagens Norge.

Dette understrekes gjennom et bilde av bildet av den fiktive barnebruden Thea, til høyre for teksten.

Sammensetningen av bilde, tekst og sitat skaper en helhetlig side hvor budskapet når fram til leseren.