Innledning
Utdraget fra Soga om Gisle Sursson er en islendingsaga som er en typisk sjanger fra den norrøne tiden.

De var opprinnelig muntlige fortellinger før de ble skrevet ned på 1200-tallet. Prosafortellingen er et kjennetegn for norrøn litteratur, men hvorfor det?

For det første er sagastilen skrevet med en autoral og refererende synsvinkel. Fortelleren skildrer personene og handlingen ved å være distansert fra følelser og tanker.

Leseren får et innblikk over hva personene gjør og sier, men ikke hva de føler eller tenker. «Gisle er lyst fredløs på grunn av drap, og Øyolv har tatt på seg å hevne drapet».