Soga om Gisle Sursson | Kortsvarsoppgåve

Oppgavebeskrivelse
Skriv en informativ tekst der du forklarer hvorfor den vedlagte teksten er typisk for sagalitteraturen. Bruk konkrete eksempler fra tekstvedlegget.

Kommentar: Du skal vise gjennom eksempler at du har kunnskap om form og innhold i norrøn litteratur. Bruk relevant fagspråk.

Utdrag
Soga om Gisle Sursson

Sagalitteraturen er ein del av den norrøne litteraturen. Den inneheld blodige og dramatiske forteljingar om dei norske kongane, heltane frå eddadiktinga og store slekter frå Island og Norge (kjelde 1).

«Soga om Gisle Sursson» handlar logisk nok om Gisle, ein utifrå djerv mann som er lyst fredlaus på grunn av drap. Øylov Grå har tatt på seg å hemne drapet mot betaling.

Dramaet som utartar seg er av blodig sort, akkurat slik sagalitteraturen er kjend for å vere. Med eit sparsamt bruk av miljø- og personskildringar, er det dei viktige og dramatiske høgdepunkta som dominerer hendinga.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå