Utdrag
Soga om Gunnlaug Ormstunge er en islendingesaga, som er skrevet ned på ca. 1200-tallet.

Den er overlevert muntlig, så den har ukjent forfatter. Islendingesagaene beskriver slektsfeider under Islands bosetting av nordmenn.

Denne sagaen handler om kjærlighetshistorien mellom Gunnlaug og Helga, og konsekvenser av dette forholdet.

Som alle sagaene åpner Soga om Gunnlaug Ormstunge med en oppramsing av slekta til Gunnlaug.

Historien begynner med faren til Gunnlaug og ætten hans: «Torstein heitte ein mann; han var son til Egil, son til Skallagrim, son til Kveldulv herse frå Noreg».

Faren blir beskrevet som «rik», «ein stor høvding» og «ein klok, fredeleg oh måtehalden mann».

I del 2 ser vi et av de faste mønstrene i sagalitteraturen. Mannsidealet i sagaene er at helten skal være mandig, stor, sterk og dyktig.

Gunnlaug har de typiske karaktertrekkene for en helt. Han er «svært tidleg vaksen» og «stor og sterk».

Han var «smal om livet» og «brei over akslene». Som alle sagaheltene har han en sterk personlighet:

«storslegen mann», «æretyrst», «strid og hard i alle ting». I tillegg var Gunnlag en «stor skald» noe som viser at han var en kjent person.

I del 4 kommer det fram betydningen av å beskytte æren til ætten gjennom kamper.

Gunnlaug for eksempel tilbyr holmgang til Ravn, fordi han stjal Helga. «For det vil eg no by deg holmgang …».