Sagalitteratur: Soga om Olav den heilage | Analyse

Sagastil – kortsvar

Innledning
Soga om Olav den heilage tilhører samlingen Heimskringla som ble skrevet av Snorre Sturlason rundt år 1230 (Dahl, et al., 2014).

Sagalitteraturen portretterer den norrøne kulturen og i Norge er Heimskringla en viktig del av kulturarven. Sagastilen gjenspeiler alt det norrøne, den er hardkokt, treffende og kjølig.

Utdrag
Utdraget fra Soga om Olav den heilage har en autoral, refererende synsvinkel. Dette gir et sterkt inntrykk av objektivitet, og det er opp til mottakeren å gjøre seg opp en mening om det som skjer.

Man får lite innblikk i karakterenes tanker og følelser, men disse kan tolkes gjennom handlingene og replikkene deres. Et eksempel på dette fra utdraget er når det blir fortalt om moren til den syke gutten.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter