Situasjonsanalyseprosjekt, ELIXIA | Markedsførings & ledelse

Innholdsfortegnelse
Hva er en situasjonsanalyse?
a) Hva er en situasjonsanalyse?
i) Hva heter analyseskjema vi bruker når vi foretar en situasjonsanalyse? Hvordan ser dette analyseskjema ut?

Arbeidsbetingelser
b) Definer begrepet arbeidsbetingelser
Interne arbeidsbetingelser
c) Hva er interne arbeidsbetingelser?
d) Sett opp en liste over interne arbeidsbetingelser dere mener kan være viktige for bedriften/produktet.
e) Forsøk basert på deres kjennskap til bedriften/produktet å skrive ned så grundig som mulig bedriften/produktet styrker og svakheter.

Eksterne arbeidsbetingelser
f) Hva er eksterne arbeidsbetingelser?
g) Sett opp en liste over eksterne arbeidsbetingelser dere mener kan være viktige for bedriften/butikken.
h) På bakgrunn av disse eksterne arbeidsbetingelsene prøv å peke på hva som kan være muligheter og trusler for butikken.

Utdrag
- Personal og ledelse.

ELIXIA tilbyr som en del av sitt produkt personlig trener timer, og dette er en stor del av inntektene til ELIXIA. Derfor skjønner vi at personalet er svært viktig – dersom disse trenerne hadde vært lite motiverte, ikke hatt den nødvendige kompetansen eller ikke behandlet kundene godt nok ville dette gått kraftig utover ELIXIA’s økonomi.

Ledelsen av bedriften er selvsagt også viktig, dette er en stor bedrift som skal drives med så stort overskudd som mulig, og det er mange avgjørelser som skal tas.

Å ha en god ledelse som har gode lederkunnskaper og dessuten er flinke til å motivere de ansatte til å gjøre en så god jobb som mulig er derfor svært viktig! Hvor skal nye treningssentre plasseres, skal de satse i andre land eller på et prosjekt? Slike avgjørelser betyr mye for bedriftens drift, og det er derfor viktig at de tas av flinke ledere.

- ELIXIA drives som svært mange andre bedrifter for å tjene penger, økonomi er derfor en svært viktig del av bedriftens interne arbeidsbetingelser. Det er viktig at bedriften har en god omsetning og går i overskudd, og at de ikke har større kostnader enn det som er nødvendig i forhold til kostnadsnivået.

- Det må også nevnes at Konkurransemidlene (de 4 p’er. Product, price, place, promotion - altså produkt, pris, plass/distribusjon, påvirkning - markedskommunikasjon.) selvsagt også er viktige for bedriften, men her vil vi forklare litt kort om hvert enkelt av dem fordi de kanskje er viktige i litt forskjellig grad.

Produkt: ELIXIA er kjent for å ha store, fine treningssentre og personlig trener timer av kvalitet. Dette skjønner vi at er svært viktig for bedriften, da dette er en stor del av/om ikke hele grunnen til at treningssenteret har blitt så populært.

Pris: Det er svært dyrt å trene på ELIXIA, prisene er faktisk er prisen ofte dobbelt så høy som hos andre mindre populære treningssentre. Selvsagt finnes det grenser, men jeg vil påstå at prisen ikke er det som er viktigst for treningssenteret.

Plass: ELIXIA har mange treningssentre rundt om i landet, faktisk hele…fordelt på mange store byer. Et treningssenter må være i nærheten av der hvor menneskene bor for at de skal være interesserte i å trene der, da mange ikke er villige til å reise så langt. Derfor er plassen svært viktig for ELIXIA.

Påvirkning(markedskommunikasjon): Når et treningssenter har blitt såpass stort som ELIXIA handler det ikke lenger om at forbrukerne skal oppdage dem, de fleste er allerede klar over at de eksisterer.

Likevel er det viktig for ELIXIA å prate med sine kunder gjerne gjennom reklame. ELIXIA er ”for alle”, og de treffer svært mange ulike segmenter, noe som betyr at hvorvidt de sender reklamene på facebook eller i radioen kanskje ikke er spesielt viktig. Det er både godt voksne mennesker og unge som trener på ELIXIA.

Man kan selvsagt spekulere i om det er flere eldre som deltar i f.eks gruppetimer enn det er unge, så på et vis er markedskommunikasjon svært viktig for bedriften.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå