Samfunnsfagprøve: politikk

Utdrag
Norge har en blandingsøkonomi, altså det vil si at økonomien er en blanding av kapitalistisk markedsøkonomi og politisk styring. I det internasjonale marked hvor Norge handler mye av varene sine er det mye konkurranse som påvirker økonomien. Noe som blant annet fører til at Norge bruker mer av oljepengene sine enn det de gjorde før.

Norge er også en velferdsstat med mange av goder som ikke alle land har. Enkelte av tilbudene får vi gratis mens andre er subsidierte av staten.

Blant annet behandling på sykehus eller psykiatrisk institusjon, lege (hvis man er under 16) og tannlege (hvis man er under 18), grunnskole, videregående, offentlige høyskoler eller universiteter osv. er gratis.

Så har vi andre goder som da er subsidierte, altså staten betaler en del av prisen for deg. Blant de har vi barnehager, aldershjem, kollektivtransport, legevakt og diverse undersøkelser som går på helsa, psykologer, tannlege (hvis man er over 18 år) og legen (hvis man er over 16) osv. Andre goder som for eksempel studiestipend/studielån har vi også disse godene betales via skatt og oljeindustrien.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå