Psykiske faktorer innenfor svømming | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Den livreddende ferdigheten, som også er blitt en populær sport verden over, setter ikke bare store krav fysisk. Svømming er nemlig en sammensatt idrett som stiller både fysiske- og psykiske krav.

Den psykiske delen av idretten er med på å spille en avgjørende rolle. I denne teksten skal vi se nærmere på de psykiske faktorene som spiller inn for en svømmer. Hvordan er de med på å påvirke prestasjonsnivået?

En av de psykiske faktorene vi har er sosiale krav. Sosiale krav handler i stor grad om å vise god sportsånd, og er derfor spesielt viktig i lagspill. Selv om svømming er en individuell idrett, betyr det ikke at denne faktoren ikke har en betydning.

Utdrag
Ytre motiverende faktorer kommer av at andre mennesker forsterker en opplevelse eller en atferd positivt eller negativt (Gjerset, et al., 2016, s. 393).

Det kan for eksempel være i form av ros/belønning eller straff. Dette kan for eksempel være at treneren straffer deg med armhevninger ved dårlig utførelse av en øvelse.

Det er viktig at den ytre motivasjonen ikke tar overhånd. Over lengre tid vil det føre til at svømmeren slutter med idretten, nettopp fordi motivasjonen ikke er stor nok.

Ettersom svømming er en ensidig idrett uten mye variasjon, er motivasjon i seg selv en viktig psykisk faktor for å kunne lykkes, men spesielt indre motivasjon. Uten denne er det lettere for utøveren å gi opp hvis han eller hun møter på motgang.

I tillegg til den indre motivasjonen er kontrollmønsteret med på å påvirke prestasjonsnivået. Har svømmeren et indre kontrollmønster, oppfatter den at hendelsene som forekommer i deres liv er styrt av egen atferd (Gjerset, et al., 2016, s. 395).

Det vil si at hvis en svømmer gjør det dårlig i en konkurranse skylder den ikke på dommeren eller treneren.

Utøveren klarer å gå inn i seg selv å forstå at fokuset kanskje ikke var til stede eller at treningen før konkurransen rett og slett ikke var god nok. Et indre kontrollmønster som dette er viktig for å forbedre prestasjonsnivået.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå