Innholdsfortegnelse
Case:
Observerbare Tegn På Lidelsen:
Tiltak:
Analyse:
Kilder:

Utdrag
CASE:
Patricia er 23 år og kommer fra Trondheim. Patricia er kunstner og studerer kunst på høyskolen i Oslo. Hun jobber i butikk (40 % stilling) ved siden av studiene sine og er aktiv i studentmiljøet.

Hun bor i et kollektiv der det er mye festing og støy. Hun er en kreativ og sosial person som ofte lar det kreative utløpet ta overhånd og hun kan snu døgnet rett som det er.

Hun sliter med å begrense aktivitetsnivået sitt og har mange tanker å styre med samtidig. Følelseslivet svinger veldig og hun kan gå raskt fra å være glad til trist.

Patricia har problemer med at tankene hennes kan spore av, og i perioder ligger hun ofte oppe og tenker på problemene som plager henne.

Etter en aktiv og hektisk periode fører dette til depresjon. Da vil hun isolere seg, men med bosituasjonen hennes blir dette vanskelig, så hun drar da hjem til foreldrene sine i Trondheim.

Hun har hatt én innleggelse på sykehus og fikk diagnosen bipolar lidelse 1. Det er en lidelse som kjennetegner at humøret og aktivitetsnivået svinger mer enn vanlig.

Personer med bipolar lidelse svinger mellom to tilstander mani/hypomani og depresjon. Det finnes psykisk sykdom i familien.

Observerbare tegn på lidelsen:
Når Patricia ble lagt inn på sykehuset måtte de observere tegn på bipolar lidelse

1. Dette er noen av de som ble funnet: Mangel på søvn over tid, mistet oppfatningen av virkeligheten, mani, snakket fort og usammenhengende, angst, mye svingninger følelsesmessig.

Tiltak:
Hun må først og fremst gå regelmessig til psykolog og ta medisinene sine til riktig tid hver dag.

Her har jeg listet opp noen psykologiske tiltak:
Familieterapi, familien er viktig når det kommer til behandling av bipolar lidelse. De kan hjelpe å forstå hva som har skjedd tilbake i tid og nåtid.

Psykodynamisk teori, som legger vekt på opplevelser i barndommen, ofte knyttet til foreldrene, som har ført til konflikten i sinnets indre struktur.

Kognitiv atferdsterapi, du vil lære å kjenne signaler på depresjon eller mani, og stanse dette med det du har lært deg i behandlingen.

Brukes i behandling av angst og depresjon for å gjøre deg bevisst og oppmerksom på tankemønstre. Erstatte gamle tankemønstre med nye og gjøre øvelser for å løse opp disse.