Sosialkompetanse og psykiske vansker

Innledning
Et stort antall barn og unge vil på et eller flere tidspunkt oppleve psykiske lidelser, for noen vil disse lidelsene vare inn i voksenlivet. Gjennom oppvekst, utdanning og voksenliv vil en god psykisk helse være en viktig ressurs. Den psykiske helsen handler om menneskesinnet, tanker og følelser og hvordan vår tilstand er på det området.

Det finnes flere årsaker til hvorfor en persons psykiske helse blir dårligere, hvor arv, miljø og sosiale forhold er med på å spille inn. I denne teksten skal jeg diskutere hvordan man kan forbygge psykiske vansker hos barn og unge gjennom å styrte deres sosiale kompetanse.

Utdrag
Først og fremst må man kunne definere hva psykiske vansker og sosial kompetanse er før man skal snakke om det. Norsk Helse Informatikk (2018) definerer psykiske plager som ”Tilstander som oppleves belastende, men ikke i så stor grad at de karakteriserer som diagnoser”.

Disse plagene påvirker som oftest tanker, atferd, følelser og kan også medføre i redusert livskvalitet.

I utdanningsdirektoratets veileder for skolen finner vi den amerikanske professoren James Garbarinos (1985) definisjon på sosial kompetanse som er: ”Sosial kompetanse er et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling”.

En norsk pedagog ved navn Terje Ogden har tatt utgangspunkt i Garbarinos definisjon og utvidet den: ”sosial kompetanse er et relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger for å gjøre det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner.

Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse og er en forutsetning for sosial mestring, for å oppnå sosial akseptering eller for å etablere nære og personlige vennskap”. Fra disse to definisjonene ser vi at sosial kompetanse er et bredt begrep som tar for seg mer enn bare å utvikle sosiale ferdigheter.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå