Innledning
Egenskapen som blir stilt størst krav til i den tøyeøvelsen ut prøvde ut, kaller vi bevegelighet.

De musklene som aktivt bøyer og strekker leddet, er de som fester seg til knokler på begge sider av et ledd
Definisjon på bevegelighet:

Bevegelighet blir definert som evnen til bevegelsesutslag i ledd og kjeder av ledd.

Man skiller mellom aktiv og passiv bevegelighet.

Din aktive bevegelighet i et ledd er det leddutslaget du klarer å oppnå ved å ta i med de musklene som må trekke seg sammen for å skape leddutslag.

Din passive bevegelighet er det leddutslaget du oppnår ved at ytre krefter beveger leddet, for eksempel en partner, en spesiell apparatur eller din egen kroppsvekt.

Utdrag
Hvorfor trenger du bevegelighet?

I hver idrett bør du ha en bevegelighet som er mest mulig hensiktsmessig for de kravene idretten stiller til blant annet teknikk, muskelstyrke, spenst, hurtighet, og utholdenhet.

Ballet, turn, rytmisk sportsgymnastikk og kunstløp stiller svært store krav til bevegelighet i mange av leddene i kroppen.

Nedsatt bevegelighet øker risiko for skader og gi stor belastning på andre ledd.