Kap 2 | Idrettsfag oppgave

Innledning
Norges iderettforbunds idretts grunnverdier er bygget opp av idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten som f.eks. man skal trives og det skal legges rette til mestring på alle nivåer.

Det skal være idrettstilbud til der alle deltagerne trives og vil være.Felleskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.

Norsk idrett skal bidra til felleskap mellom ulike grupper gjennom integrering og idrett lagene. Man skal respektere andre mennesker.

Rasisme er brudd på felleskap prinsippet til Norges idrett forbund. Rasisme er et problem i Norsk idrett. Norsk idrettslag skal være et trygt sted for alle og man skal oppleve følelsen av samhold.

Innholdsfortegnelse
Idrettens verdigrunnlag
- Gjøre rede for grunnleggende prinsipper knyttet til idrettens verdigrunnlag.
- Drøfte hvilken mening og verdi idrett uttrykker i ulike sammenhenger for den enkelte og samfunnet.
Idretten i samfunnet
- Gjøre rede for hvordan idrett er en del av ulike kulturer i Norge.
Kap 3 +9
- Gjøre rede for hovedtrekkene i norsk idrettshistorie
- Forklare hovedtrekk ved idrettens utvikling i Europa fra antikken og fram til i dag
- Idrett i moderne tid.

Utdrag
Norge har vært gjennom 5 forskjellige idrettsorganisasjoner før vi kom fram til Norges idretts forbund(nif). Det startet med at man skulle få sterke og våpenføre folk til å beskytte landet vårt og har nå i dag blitt mer for å få god helse og aktivisere barn.

Nå, i mer moderne tid blir det også brukt som en viktig integreringsarena for både store og små. 1861: CFFUALOV.

Var det første idrettsorganisasjonen i Norge, da var idrett var kun for menn i overklassen. Idrettens plass i samfunnet var gjennom militæret.

Ved å spille idrett trente de også opp kroppen sin, derfor hadde sport et militært fokus. I 1893 kom CFUAI, da oppsto frivillig skyttervesen. I 1910 oppsto NRFI, da gikk særforbundene sammen. I 1919, kom NLFI.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå