Treningslære | Idrettsfag Oppgave

Oppgavebeskrivelse
1.Forklar hva som menes med aerob og anaerob utholdenhet.
2. Hvorfor er det viktig å trene utholdenhet?
4. Forklar hvordan hjertet er bygd opp.
5. Forklar hvordan gassutvekslingen skjer i lungene.
6. Gjør rede for hvordan oksygen blir transportert fra lungene og ut til de arbeidende musklene.
7. Hva bestemmer hjertes minuttvolum?
9. Hva menes med maksimalt O2 opptak?
10. Hva er utnyttingsgrad?
11. Hva er laktatterskel og hvordan endrer den seg ved forbedret utholdenhet?
12. Forklar begerepet treningsmengde.

Utdrag
1.Forklar hva som menes med aerob og anaerob utholdenhet:
Aerob utholdnhet er å kunne gjennomføre langvarig arbeid med forholdvis høy intesitet, da arbeider man eller er I aktivitet sånn at musklene får nok oksygen

Anaerob utholdnhet er arbeid med høy intensitet og sånn at man kan utføre arbeid med mye energi.

Anarob er altså arbeid som tar kort tid, men tar mye energi. Som foreksempel spurter.

---

2. Hvorfor er det viktig å trene utholdenhet?:
Det er ein prosess som frigjør energi ved hjelp av oksygen som vi får fra luften vi puster inn.

Når man trener kondisjon så tvinger man lungene og hjertet til å jobbe hardere for å få ut nok oksygen til vevene I kroppen

---

3. Hvilke organer er de viktigste med tanke på utholdenhet?:
Hjertet, lungene og musklene.

---

6. Gjør rede for hvordan oksygen blir transportert fra lungene og ut til de arbeidende musklene:
Når vi puster inn, trekker muskler i brystveggen og mellomgulvet seg sammen, brysthulen utvides og luft som inneholder oksygen trenger inn i kroppen via munnen og nesen og passerer gjennom luftrøret.

Luftrøret deler seg i to mindre rør som er hoved bronkier, det går til hver av de to lungene. I lungene deler bronkiene seg til enda mindre rør som bare heter bronkioler, og det ender i mirkopiske luftesekker som heter alveoler.

Oksygen fra luften vi puster inn, passerer gjennom veggene til avleolene og inn i små blodkar, hvor det tas opp av blodet. Det oksygenrike blodet føres så til hjertet og pumpes rundt i kroppen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå