Oppgavebeskrivelse
1. Hva er aktiv bevegelighet?

2. Hva er passiv bevegelighet?

3. Hva er forskjellen mellom statisk og dynamisk bevegelighetsstrening?

4. Ta for deg to idretter som stiller store krav til bevegelighet, og forklar hvorfor det er gunstig med god bevegelighet i hver av disse idrettene.

5. Hva menes med ekte og uekte ledd.

6. Hvilken to typer kan vi dele ekte ledd inn i, kom med minst et eksempel for begge typene.

7. Nevn fem faktorer som er viktige spesielt viktige for bevegelighet.

8. Nevn to grunner til at bevegelighet er viktig innenfor idretten og to grunner for at bevegelighet er viktig i daglig livet.

Utdrag
1. Hva er aktiv bevegelighet?

Aktiv bevegelighet er det leddutslaget du klarer å oppnå ved å ta i med den eller de musklene som må trekke seg sammen for å skape leddutslaget.

---

2. Hva er passiv bevegelighet?

passiv bevegelighet er det leddutslaget du klarer å oppnå ved hjelp av en ytre kraft eller egne muskler i andre deler av kroppen enn der du tøyer.

---

3. Hva er forskjellen mellom statisk og dynamisk bevegelighetsstrening?

Statisk er når du bare står og holder helt stille og tøyer, mens dynamisk er når du for eksempel svinger med armene eller svinger med beina.

Man tøyer fortsatt, men beina eller armene beveger seg.