Har mannsidealet fra vikingtiden endret seg så mye som man skulle tro

Innledning
Idealer i samfunnet er hele tiden under endring. Inkludert mannsidealet. Synet på hvordan menn skal være har på mange måter endret seg fra synet på hvordan menn skulle være i vikingtiden. Det finnes allikevel flere likheter.

Utdrag
Guttebarn førte til status for mannen, men var også viktig for å ha noen til å forsørge for seg når han ble gammel. Døtre kunne ikke forsørge deg, for når de ble giftet bort, var de sin ektemanns eiendel

og hadde ikke lenger noe med sin gamle familie å gjøre. Mannens oppgave i familien var å beskytte og forsørge. Mannen skulle være sterk og mektig.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå