Oppgavebeskrivelse
- Hvordan fikk de makt

- Hvor gammelt er det landet vi i dag kaller Norge?

- Hvor kom de første menneskene fra som bosatte seg i Norge, og hvor bosatte de seg?

- Når og hvordan foregikk rikssamlingen i Norge?

Utdrag
Den tradisjonelle oppfatningen om at de aller tidligste menneskene til Norge kom sørfra, holder fortsatt vann.

Disse første innvandrerne kom via Danmark eller over Nordsjøen for minst 11.500 år siden og koloniserte raskt hele norskekysten