‘Møllen som endret 100 år med kaffe’ | Analyse | 6 i karakter

Innledning
«Møllen som endret 100 år med kaffe» er en annonse fra Nespresso, som ble publisert i A- magasinet 15.09.2017.

Annonsen formidler hvordan Nespresso har hjulpet bønder i Jardín i Colombia til å produsere kaffe på en mer lønnsom og miljøvennlig måte.

Det kommer også frem at Nespresso ikke bare har bidratt til en kaffeproduksjon som er bedre for bøndene og samfunnet, men også kjøperne ettersom kvaliteten på kaffen har økt.

Formålet med teksten er å bygge opp under ryktet til Nespresso, slik at flere kan blir fristet til å kjøpe deres produkter.

Gjennom annonsen kommer flere virkemidler til uttrykk, som sammen skal vekke interesse og godvilje for Nespresso.

Innholdsfortegnelse
STRUKTUR
TEKST

Utdrag
Annonsens blikkfang er et stort bilde som går utbrer seg over litt mer enn en side. Bildet viser mannen som blir intervjuet i annonsen, Humberto Galeano, en tregenerasjons kaffebonde fra Colombia.

Dette bildet er også svært naturlig og idyllisk, og Humberto selv ser ydmyk og god ut. Dette kan være med å forsteke annonsen etos, fordi det pene bildet gjør at man får følelsen av at man kan stole på denne mannen, og da også Nespresso.

Øverst på høyre side av bildet er det plassert en tekstboks som formidler informasjon om Nespresso AAA Sustainable QualityTM program, programmet til Nespresso som arbeider for en mer miljøvennlig produksjon.

Her får man blant annet informasjon om Nespresso sine samarbeidspartnere. Det står: «Samarbeidspartnere inkluderer Expocafe, USAID, det ideelle utviklingsbyrået ACDI/VOCA

Cenicafe, Colombian Coffee Reaserach Centre og Colombian Coffee Growers Federation (FNC). Denne kunnskapen kan også være med på å forsterke etosargumentasjonen

ettersom man ser at Nespresso ikke er alene om arbeidet, men samarbeider med flere organisasjoner med høy autoritet.

Nederst i høyre hjørnet av det store bildet, er logoen til Nespresso plassert. Logoen er et virkemiddel som blir brukt for å vise at dette er en seriøs annonse, og for å tydeligere vise at det Nespresso som står bak den nå mer miljøvennlige kaffeproduksjonen.

Helhetlig er annonsen bygget opp som en vanlig avisartikkel eller nyhetsreportasje, og man kan lett ta feil av sjangeren om man ikke legger merke til at det står annonse øverst i begge hjørnene.

Dette påvirker etosappellen, og gjør at leserne får mer troverdighet til Nespresso. Den artikkel-lignende oppbyggingen kan gjøre at mottakerne får et bedre inntrykk av annonsen

og ikke tenker på teksten som «tomme» ord som bare skal selge. Som nevnt er formålet til Nespresso å bygge opp kredibiliteten sin for å selge produkter, men det blir kamuflert i oppbyggingen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå