Utdrag
Etter hvert som blodet ikke klarer å frakte nokk oksygen til musklene begynner de å produsere melkesyre.

Når kroppen trenger mye oksygen og fort vil du etter hvert utvikle en raskere gass utveksling. Du vil få inn mer o2 og ut mer co2 med blodet.

Siden kroppen trenger å frakte mere oksygen i blodet under anaerob trening, lager den flere og tykkere blodårer.

Hjertet er en muskel som må jobbe med høy intensitet, derfor hvis du trener anaerob over lengre tid vil hjerte bli større og sterkere. Dette vil føre til økt sv og mv.

Anaerob trening er trening med en intensitet som overskrider aerob kapasitet. Når aerob kapasitet overskrides betyr dette at man har et utilstrekkelig oksygenopptak.

Cellene har behov for mer energi enn kroppen har kapasitet til å ta opp for å opprettholde treningsintensiteten.

Dette medfører at cellene er avhengig av å få en vesentlig andel av sitt energibehov dekket av anaerobe energikilder. Sprint, hopp, kastesport og styrketrening er eksempler på anaerobe treningsformer.

Anaerob trening fører til at avfallstoffer fra cellenes stoffskifte akkumuleres raskt. Dette fører blant annet til høy konsentrasjon av melkesyre og andre metabolske biprodukter i løpet av relativt kort tid.

Muskelcellene går da tom for energi og dette er forklarer til dels også hvorfor musklene blir stive og såre slik at det etterhvert vil bli umulig og opprettholde en treningsintensitet som overskrider aerob kapasitet.