Aerob og anaerob energifrigjøring | 5 i karakter

Innledning
I denne oppgaven skal jeg ta for meg hvor og hvordan aerob og anaerob energifrigjøring foregår i cellene.

Ulike typer av muskelarbeid krever ulik utholdenhet. Vi skiller mellom to hovedtyper av utholdenhet: aerob og anaerob utholdenhet.

Utdrag
Vi får altså energi fra maten vi spiser, og denne energien lagres i kroppen: Karbohydrat lagres som glykogen, protein lagres som aminosyrer og fett lagres som fett.

Under aktivitet brytes glykogen ned til glukose. Deretter brytes glukose videre ned ved hjelp av flere kjemiske reaksjoner. De første stegene i nedbryting av glykogen foregår alltid anaerobt (i cellenes cytoplasma).

Disse første stegene frigjør litt energi. Den største delen av cellenes energiomsetning foregår i mitokondriene. For at energifrigjøringen skal foregå i mitokondriene, må det være tilstrekkelig tilgang på oksygen til cellene.

Dersom cellene får nok oksygen, vil glukose (og fett) brytes ned ved hjelp av aerob energifrigjøring. Aerob energifrigjøring gir mye mer energi til musklene enn anaerob energifrigjøring.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå