Oppgavebeskrivelse
1. Hva er terrorisme?

2. Drøft hvorfor terrorisme oppstår.
- Oslo 22.juli 2011.

3. Hva er kriminalitet?

4. Hvorfor regnes terrorisme for å være en form for kriminalitet og ikke ei form for krigføring?

5. Drøft hvorfor noen mennesker blir kriminelle.

6. Forklar forskjellen på økonomiske kriminalitet, vinningskriminalitet, miljøkriminalitet og voldskriminalitet.

7. Hvordan har antallet kriminelle handlinger endra seg de siste 20 åra?

Utdrag
Terrorisme er når du selv velger å slå til med vold fordi du ønsker noe.

Du sprer frykt mot sivile og dreper. Innenfor terrorisme gjelder det fysiske hendelser, men også psykisk. Terrorisme kalles også for et terrorangrep eller en terrorhandling.

Målet for en terrorist er å skape oppmerksomhet til andre rundt en situasjon. Terrorister vil stå imot det dem er imot og skape frykt mot alle andre.

Det voldelige som en terrorist utfører, er med sin egen vilje, med som oftest null grenser.

Man blir ikke definert som en terrorist før man har gjort en terrorhandling.

En terrorhandling er om man da ulovlig skader noen helt alvorlig til at det fører til død, alvorlig skader eiendommer, eller truer befolkingen med å alvorlig skade noen eller noe.

Sånn som terrorbomber, angrep på sivile og gisseltaking. Som oftest er terrorister i grupper med samme mål, men det finnes også terrorister som gjør handlingene på egen hånd.

Terrorisme vil som oftest endre på noe innenfor et samfunn som dem da er helt imot.

Eksempler på kjente terrorister gjennom historien er ​Adolf Hitler, Talibaner ​(grupper), Anders Behring Breivik og IS ​(grupper), som jeg vil fortelle mer om i neste oppgave.

FN​ sine ord angående terrorisme ​‘’ Terrorisme ikke er enn ideologi, men heller en illegal kampmetode.’’​ Men hva betyr nettopp dette?

---

Det startet med en borgerkrig i 1992, og sakte men sikkert kom det talibaner i siktet.

Talibanerne tok over og lagde derfor egne lover for samfunnet. Det var absolutt ikke lov med Tv, dans, spill og musikk.

Man skal ikke ha kort skjegg og samtidig gå med hvite sokker – dette påstår dem er et dårlig tegn innenfor troen demmes.

Talibanere lar ikke kvinner jobber, og jenter kan ikke gå på skole. Kvinner kan heller ikke gå i offentligheten uten burka.

Reglene til kvinner har vært så ille de siste årene, at om dem snakket høyt i offentligheten eller ble vist seg gjennom vinduene hjemme, kunne dem bli alvorlig straffet.

Straffene som ble gitt til dem som brøyt lovene kunne være steining, pisking, henrettelse, kutting av kroppsdeler og rett og slett tortur.

Hvorfor dem gjør dette dreier seg om æreløshet. Dem ser koranen og islam på sin egen måte, en måte dem tror er riktig.

Derfor forventer dem at alle andre i samfunnet skal følge lovene og reglene svært nøye.

---

En Terrorhandling blir sett på som en form for kriminalitet, og ikke en form for krigføring, fordi det er enten en person eller en gruppe med antall personer mot andre mennesker, som regel er de menneskene uskyldige. Det er ikke en kamp mot hverandre.