Kriminalitet i USA | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
I denne teksten skal jeg ta for meg ulike sider ved kriminalitet i USA. Det er ganske åpenbart at antall forbrytelser øker dag for dag i alle samfunn i verden

men jeg personlig tror at det er mye som kan gjøres av både regjeringene, enkeltpersoner og samfunnet for å redusere forbrytelsene i lokalsamfunnene.

Jeg skal derfor ta for meg problemstillingen; Hva må gjøres for å utslette kriminalitet i USA? På den ene siden, er det mange viktige tiltak som kan tas av regjeringene for å redusere eller til og med utrydde ulike typer forbrytelser.

For det første kan regjeringer innføre flere politistyrker rundt om i ladet for å overvåke folks aktiviteter og stoppe dem fra å begå forbrytelser, men dette er igjen brudd på ytringsfriheten vi mennesker har.

Utdrag
Kriminaliteten vedvarer som en av utfordringene samfunn står overfor. Den konstante økningen av kriminalitet startet i USA over er en viss årsak til alarm.

Dette skyldes at mange nabolag, som er på grasrota av kriminalitet, fortsetter å føle de negative effektene av dette problemet (Darrow, 2009).

Problemet er mangel på jobb, gjengkriminalitet og at mange ikke har råd til utdanning. Mange unge menn og kvinner mister livet daglig på grunn av kriminalitet på en eller annen måte.

Mange er en del av de kriminelle gjengene som kontrollerer nabolag, og enda flere er ofre for ran og drap Det er nødvendig å løse dette problemet

og den eneste måten å gjøre det på er å forstå årsakene til kriminalitet i hele sitt omfang (Burke, Tomlinson, & Cooper, 2011).

Dette er fordi den eneste måten å løse et problem så stort som dette er ved først å forstå årsakene. Det er et stort behov for å forstå den fulle forståelsen av årsakene til kriminalitet for å effektivt bekjempe dette problemet.

I nesten alle nabolag der kriminalitet er en konstant trussel, er det en rekke underliggende faktorer som er ansvarlige for denne høye kriminaliteten.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå