Forebygge kriminalitet blant unge | 5 i karakter

Innledning
Å forebygge kriminalitet er noe som er viktig for samfunnet. Den største aldersgruppen som begår kriminelle handlinger i Norge er mennesker under 25 år .

Å sette fokus på forebygging mot unge etter de har begått et lovbrudd kan potensielt spare samfunnet for mange menneskelige sorger og økonomiske kostnader, for da kan man forhindre personen i å fortsette sin utvikling i en uheldig retning.

Hvordan kan forebyggende tiltak forhindre videre utvikling av kriminell aktivitet hos unge (16-25 år) som har begått et førstegangs lovbrudd?

Utdrag
Selv om straffens formål er å virke avskrekkende for andre, rehabilitere og gjøre det umulig for personen i fengselet å gjøre nye forbrytelser under soningstiden, er det viktig å hjelpe og følge opp personene når de kommer ut av fengsel og skal komme tilbake til hverdagslivet.

Det er flere ting som kan skje når man sitter i fengsel, blant annet mister mange boligen sin, føler seg ensom og utvikler depresjon.

Fengsel gir også høyere fare for å komme i kontakt med kriminelle miljøer, som man må prøve å unngå. Man mister også mesteparten av kontakten med familie og venner.

Dette er faktorer som kan trigge personen til å fortsette samme vei som man var på før fengsel.

Da må man ha tilbud for de tidligere innsatte når de kommer ut slik at overgangen fra fengselet til det «vanlige» livet blir lettere. F.eks. kan det å få en jobb gi motivasjon og positivitet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå