Terrorisme | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Definisjonen på Terrorisme er bruk av vold mot sivile for å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre frykt. Alle terror grupper har et mål eller noe de vil oppnå, ofte har dette noe med religion og gjøre.

IS, Boko Haram og Taliban er tre terror grupper som bruker religion. De bruker koranen og blir kalt får islamister.

Utdrag
• FN, NATO og disse organisasjonene er med på å forhindre terror. FN står jo får Forente nasjoner og der sitter folk fra 193 forselige land som er en del av FN.

De snakker om store kriser og sitasjoner som klimakriser, de snakker bland annen om hvordan de kan forhindre terror.

FN Har et eget kontor for bekjempelse av internasjonal terrorisme som ble opprettet i 2017 Gruppen skal følge opp den globale strategien for terrorbekjempelse Terrorbekjempelse er også en del av FNs bærekrafts mål

uttrykt som et delmål under mål 16 om fred og rettferdighet. NATO som står får North Atlantic Treaty Organization er en militærallianse av 30 land i Europa og Nord-Amerika.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå