Radikalt Bokmål – Jeg forbanner tidens elv | Analyse

Innledning
Teksten “Jeg forbanner tidens elv” kan sies at bruker “radikalt bokmål”. Men hva betyr dette egentlig?

Betegnelsen “radikalt” i språksammenheng brukes om språk som er nytt og reformert, og dette er da i motsetning til “konservativt” språk som er eldre og mer tradisjonelt.

På grunn av språkutviklingen på 1900-tallet finnes det i dag mange ord som har flere ulike ordformer.

Utdrag
I realiteten deler de aller fleste som skriver bokmål seg ikke på midten, men bruker stort sett ett system.

Dermed er såkalt radikalt bokmål er - som navnet tilsier - bokmål med bruk av radikale former fremfor konservative former.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter