Norges Mållag | Bokmål | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Del A
- Kilder

Del B
Oppgave 1: Språklig mangfold – berikelse eller ødeleggelse?
- Kilder

Utdrag
Formålet med Facebook-siden til språkorganisasjonen Noregs Mållag er å oppfordre folk til å melde seg inn i organisasjonen.

Noregs Mållag er en organisasjon som jobber med å bevare dialekter og nynorsk (Jahr, 2019), og jeg regner derfor med at målgruppen er de som ønsker å bevare språkmangfoldet i Norge.

Noregs Mållag utnytter kairos på en god måte. Dialektene i Norge forsvinner gradvis, og det blir stadig færre som skriver nynorsk. Temaet er svært dagsaktuelt, og kan derfor vekke interesse hos mange.

Norges Mållag har brukt flere argumenter på Facebook-siden deres, og appellerer til logos. Det står blant annet «Visste du at Noreg var ein av dei fyrste formelt fleirspråklege statane i verda?»

og «Visste du at om lag 600 000 nordmenn brukar nynorsk?» Argumentene høres sannsynlig ut, men vi vet ikke hvor organisasjonen har hentet informasjonen fra.

Ved å vise til noen troverdige kilder, kunne overbevisningen dermed vært enda sterkere, og organisasjonens logos ville vært styrket.

Organisasjonen jobber som tidligere nevnt med å bevare dialekter og nynorsk, og jeg regner derfor med at senderen har spesielle kvalifikasjoner innenfor sitt felt. Organisasjonen har derfor en stor overbevisningskraft, og appellerer derfor godt til etos.

Organisasjonen appellerer til følelsene mine ved å skrive «saman er ein mindre åleine» og «visste du at i 2004 kåra VG «kjærleik» til Noregs vakraste ord.»

Kjærlighet er vakkert, og det blir om mulig enda vakrere når vi vet at «kjærleik» er kåret til Norges vakreste ord. Dette styrker derfor organisasjonens patos.

---

Norge får et stadig større språklig mangfold i takt med utviklingen av et flerkulturelt samfunn. Innvandringen øker, og verden blir stadig mer globalisert, slik at folk fra ulike steder får mer kontakt.

Globaliseringen fører til at det norske språket stadig blir utsatt for utenlandske lånord, og dialektene sakte, men sikkert forsvinner.

Hva man mener om disse endringene, har det alltid vært stor strid om. Vi har alle ulike oppfatninger av hva som defineres som det norske, og hvor viktig dette er for oss.

Språkstriden handler i stor grad om hvor konservative vi er, og hvilke tradisjoner og verdier som er viktige for oss.

Det er ingen tvil om at det språklige mangfoldet både gir oss muligheter og utfordringer. Jeg skal nå vise ulike sider ved det språklige mangfoldet i Norge ved å ta utgangspunkt i artikkelen

«Mennesker og språk på vandring» av Birgitte Fondevik, publisert i Sunnmørsposten 23.06.2016, artikkelen «Målet er å unngå at folk rundt deg skal tenkja ‘stakkars utlending’»

av James Puchowski, publisert på nettsiden Framtida.no 28.02.2017, utdrag fra Den nye norsken. Slangordbok av Guleed Abi fra 2013 og Facebook-siden til språkorganisasjonen Noregs Mållag.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå