Hovudformålet med Noregs mållag | Kortsvarsoppgave

Innledning
Facebook-sida til språkorganisasjonen Noregs Mållag har lagt ut fire bilete under emneknaggen eitlevandespråk. I denne teksten skal eg gjere greie for kva hovudformålet med denne Facebook-gruppa er, og forklare korleis dei retoriske appellformene er brukt for å oppnå dette formålet.

Det første som møter deg på Facebook-sida er bilete øvst, kor det står «Saman er ein mindre åleine! Meld deg inn!». Her blir appellformen patos brukt.

Bilete får frem følelsen av fellesskap, og hjelper til med å få overtalt lesaren til å melde seg inn for å bli del av noko større. Patos blir også brukt i den første av dei fire bileta, kor det står at kjærleik ble kåra til Noregs vakraste ord i 2004. Her blir følelsesmessige verkemiddel brukt, blant anna adjektivet vakker.

Utdrag
Hovudformålet med Facebook-gruppa er å argumentere for at nynorsk framleis er eit levende språk, og at det bør bli teke vare på. Dette blir gjort ved å bruke appellformene etos, patos og logos, for å spele på kjenslene og fornufta hos lesaren, og gjere avsendaren truverdig.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå