Hovudformålet med Noregs mållag | Kortsvarsoppgave

Innledning
Facebook-sida til språkorganisasjonen Noregs Mållag har lagt ut fire bilete under emneknaggen eitlevandespråk. I denne teksten skal eg gjere greie for kva hovudformålet med denne Facebook-gruppa er, og forklare korleis dei retoriske appellformene er brukt for å oppnå dette formålet.

Det første som møter deg på Facebook-sida er bilete øvst, kor det står «Saman er ein mindre åleine! Meld deg inn!». Her blir appellformen patos brukt.

Bilete får frem følelsen av fellesskap, og hjelper til med å få overtalt lesaren til å melde seg inn for å bli del av noko større. Patos blir også brukt i den første av dei fire bileta, kor det står at kjærleik ble kåra til Noregs vakraste ord i 2004. Her blir følelsesmessige verkemiddel brukt, blant anna adjektivet vakker.

Utdrag
Hovudformålet med Facebook-gruppa er å argumentere for at nynorsk framleis er eit levende språk, og at det bør bli teke vare på. Dette blir gjort ved å bruke appellformene etos, patos og logos, for å spele på kjenslene og fornufta hos lesaren, og gjere avsendaren truverdig.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter