Utdrag
Innen modernismen er det veldig vanlig å skrive om utradisjonelle motiv, noe diktet Autobahn, fra diktsamlingen Pusteøvelse (1975) av Rolf Jacobsen, viser bra.

En kan på formen se at diktet er fra modernismen da det er frie vers, uten antydning til rim.

En kan også se trekk på postmodernismen, med hint av eldre perioder, på bruken av metaforer.

Her kan en f.eks. se hvordan «katedraler og kirketårn i det fjerne dukker opp som rester/ av gammel piggtråd», noe som kan vise til ubetydeligheten kristendommen nå har i samfunnet.

«Gammel piggtråd» kan vise til skadene en føler kristendommen har gjort i fortiden, og at en legger det bak seg betyr at en legger disse skadene bort.