«Hjort» & «Hjorten klør i geviret» | Analyse | Kortsvarsoppgave

Del A Kortsvarsoppgave

Innledning
«Hjort» er et utdrag fra nettportalen Hjortevilt av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og diktet «hjorten klør i geviret» er fra diktsamlingen Nokre gutar kjem ikkje heim i kveld fra 2012, skrevet av Mona Vetrshus.

Med utgangspunkt i disse to tekstene skal jeg sammenligne noen sider.

Utdrag
Begge tekstene består av to deler.

«hjorten klør i geviret» er et typisk modernistisk dikt, uten noen form for rytme eller rim og inneholder to vers, mens «Hjort», består av to informative avsnitt. «Hjort» handler i all hovedsak om geviret.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter